Jak dosáhnout úspěchu…?

Víte, jaká je největší chyba, které se lidé dopouštějí, když se pokoušejí uspět? Víte, v čem je myšlení úspěšných a neúspěšných lidí jiné? Znáte pravidla úspěchu, podle kterých se úspěšní lidé řídí? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ne, zvu Vás na přednášku, která se uskuteční 30. 3. 2011 s názvem PRAVIDLA ÚSPĚCHU PODLE […]