Představujte si život, jaký si přejete mít

Úspěch při dosahování cílů je závislý na tom, jak účinně naše myšlenky převádíme z našeho vědomí pomocí představivosti do našeho podvědomí. A proto je představivost tak důležitá. Když si něco představujeme, naše podvědomí neví, že je to jen představa. Podvědomí nerozlišuje mezi představou a skutečností. A toho můžete využít ve Váš prospěch….. Na jedné univerzitě provedli výzkum […]